En Edouard Askmo Sajt

Utsagor och Andra Texter av Edouard Askmo

Uppdateras relativt regelbundet

19 September 2022

Mera Utsagor

Vissa Vill Påstå Att Dem Vet Men Vad För Slags Kunskaper Kräver Mer?

Vad är att verkligen veta om något? Det beror på vad det är för slags kunskap kanske man kan börja med att komma överens om. Så, i vad blir man klokare att tänka på sådana saker? Vad för kunskaper kräver mer än bara att man vet något om det? Det är ett viktigt att förstå skillnader på sorters kunskaper.

Inlärning/Lärande Och Underhållning

Det finns mycket att lära sig och så finns det att lära sig att lära sig. Dessa båda hänger ihop och det är värt att fundera på tycker sådana som jag. Betyder det att jag är bra på att lära mig eller lära mig om inlärning och lärande? Inte nödvändigtvis. Vi lever i en värld där många inte vill lära sig men vill bli underhållna. Man lever liksom i en låtsas värld medan verkligheten kommer ikapp en. Det anser man här inte vara särskilt bra för att uttrycka det lite tamt. 

20 Augusti 2022:

Mera Utsagor:

Långsökt Behöver Inte Alltid Vara Fel

Det finns folk som inte är nyfikna. Det finns folk som inte vill använda sin fantasi. Det gör oss alla en enorm tjänst att veta vad vi är på väg med allting. Ibland är det på direkten vi kommer på det. I andra fall så är det på omvägar och även genom att gräva vidare som det uppenbara blir klarare fastän vi verkar vara på fel spår.

Kossor Fiser Och Det Bidrar Till Den Globala Uppvärmningen

Det är något att veta mer om och fundera på hur det kan lösas. Äta mindre kött räcker inte. Dricka mindre mjölk räcker inte. Men det är många bäckar små principen som gäller här. Drick mindre mjölk. Ät mindre kött eller sluta helt. Det är mycket annat som vi kan tänka på och göra tillämpligt som låter mindre kossor fisa runt. Det är ju inget fel på kossorna. Dessa blir för många beroende på oss människor och vad vi konsumerar och då blir det ett enormt fisande som påverkar klimatet. Kan man göra något för att återvinna metangasen från kosorna på något sätt innan dessa fina djur fiser ut den? Kan man få kossorna att bli mindre fis-benägna? Låt oss gå in på ett kollaborativt lärande och tänkande angående detta.

Dekadens Och Förruttnelse Vi Bidrar Till Eller Till Och Med Främjar

Kommer vi att drabbas av att skydd från ovan dras tillbaka när vi tolererar det outhärdliga i en så kallad "frihetens namn"? Avgudar vi en världslig frihet på bekostnad av den frihet vi kan få i Kristus? Det är något jag funderar på att skriva en skrift/bok om som skulle heta: Tolerantismens Outtalade Ideologi. Gud har använt sig av en fiende eller flera fiender för att straffa och sedan hjälpa sitt eget folk när det varit bångstyrigt och hårdnackat. Vad kan Han då inte göra mot en civilisation som går figurativt och ordagrant skepp rätt åt helvete? Glöm inte att Gud är god och välvillig men att det finns gränser vi inte kan överskrida (trots Guds enorma tålamod). Gud är helig: låt oss inte glömma det heller.

Kan man få en spark i baken för att slippa få sparken? Det undrade någon som inte trivdes på jobbet och behövde hitta på skäl att stanna kvar på det urtråkiga jobbet. Det regnar vanligheter och haglar av banaliteter här. Men även dessa måste få en röst.

En Kort Saga/Anekdot:

Blå Bandet På Förpackningen

Jag såg ett blått band på förpackningen och associerade det med goda champinjon soppor och andra goda soppor.

Men blå bandet fick mig också att tänka på annat som kunde representeras. Ett blått band tänkte jag kunde representera något som har med vatten att göra, det marina och så vidare.

Och så slog det mig att vatten ofta representeras med himmelens färg fast det egentligen är genomskinligt. Innan en soppa blir till så är vattnet genomskinligt. Et genomskinligt band har svårt att representera huvudingrediensen i soppa.

Då blev det blåa en himmelsk färg något nytt att associera fritt om. Medan jag tänkte så hade det gått en massa tid. Vilken soppa. Jag hade missat några samtal jag hade planerat att ha. Så insåg jag att det gick att kommunicera vid ett senare tillfälle med folk förutom ett samtal till min käraste.

Upptagenheten med det blå bandets förmåga att representera annat än bara soppor ledde till att jag behövde släppa annat som kunde vänta fast det hade verkat helt avgörande viktigt när jag hade planerat det tidigare under dagen (eller var det kvällen innan). Hade jag lärt mig något utöver representation via enkla saker som band av olika färger?

Sätta ett band på blå band soppor som jag blev tjock utav då jag åt 4 portioner av det lilla goda i min ensamhet då min käraste var långt borta på en annan kontinent? Eller var det något djupare jag behövde komma fram till. Och där tog berättelsen slut.

Utsagor:

Upp till himmelen kommer inte alla, långt ifrån alla. Det är inte någonting man tycker. Det är något man kan konstatera om man går till rätt källa för att veta om dessa ting: läs Bibeln för att hitta svar på de allra viktigaste frågorna som man behöver få svar på innan man själv blir svaret på den viktigaste frågan man glömde eller slarvade med att ställa: Vad händer med min och andras själar när vi dör?

Får du en klump i magen för fel saker och händelser? Något är fel. Gråter  du för dumheter men saknar medkänsla för folk som behöver din medkänsla och dina böner?

Veta vad man vill istället för att tro att man vet är mer än bara en konst och vetenskap. Det handlar om vad det barkar åt själsligt och därför även andligt. Detta påstådda kräver bibelläsning- och tillämpning av kärlek till Gud.

Betona det möjliga istället för att försöka felsöka som en mindre begåvad hund utan instruktör.

Ge folk en chans istället för att spela Gud med dem? Ja, faktiskt! Men det finns vissa gränser som inte får överskridas för att detta skall kunna vara tillämpbart.

Arga politiker är inte det vi behöver inför ett svårt läge i Europa. Vi behöver stabila ledare som tänker innan dem pratar och skjuter innan dem frågar bara när det är nödvändigt.

Copyrights 2022 Edouard Askmo